AV Sabam – Uitnodiging

Beste lid of supporter van GALM,

 

Op 28 mei 2018 is het alweer Algemene Vergadering van SABAM. Het jaarverslag en statutenwijzigingen staan op de agenda van de ‘Buitengewone AV’ maar ook de ‘Gewone AV’ is niet onbelangrijk: daar verkiezen we een aantal nieuwe bestuurders voor de raad en de colleges. Het overzicht van de uitnodiging, de agenda en alle nodige documenten (zoals de volmacht en je aanwezigheidsdocument) kreeg je normaal gezien al in je brievenbus maar vind je ook online, met name hier.

 

Elk jaar brengt GALM een sterke delegatie muzikanten mee naar de vergadering en dit jaar willen we dat graag opnieuw doen, met jouw hulp. Als je nog een goeie reden zoekt om te komen, durven we je er alvast één te geven: onze voorzitter Tom Kestens is kandidaat voor de raad van bestuur van SABAM. Het spreekt voor zich dat we hem met velen willen steunen in zijn kandidatuur. Zijn inhoudelijke motivatie vind je voor de volledigheid onderaan deze mail. Als jullie nog stemadvies wensen mogen jullie dat trouwens altijd vragen in reply op deze mail. Ook als je praktische hulp nodig hebt bij het bevestigen van je aanwezigheid of het leveren van een volmacht, mag je ons altijd contacteren!

 

De belangrijkste motivatie voor je aanwezigheid spreekt voor zich. Zo hoor je zelf wat de stand van zaken is binnen de vennootschap die jouw rechten beheert. Je gaat op de AV de kans krijgen om de nodige vragen te stellen. Over inningen, algemene werkingskosten, repartitie en over de toekomstplannen van Sabam. GALM zal zoals steeds niet nalaten om enkele welgemikte vragen te stellen.

 

Nog een vraagje: het zou echt geweldig zijn als je al tussen 12-13u ter plaatse zou kunnen zijn. GALM blaast zoals altijd verzamelen in de lobby van het hotel (met name in de binnentuin) , voor strategische afstemming. Is elk jaar spannend, maar vooral ook gewoon ambiance ?.

 

Kan je er bij zijn op 28 mei? Des te beter. Die aanwezigheid moet je VOOR 18 mei doorgeven !! Mail gerust naar aya@galm.be indien je écht écht niet kan komen. Dan kan je je stem doorgeven aan een andere vennoot. Het volstaat om een ondertekende en ingevulde volmacht door te sturen naar aya@galm.be dan zorgen wij voor een geschikte volmachthouder die kan stemmen in jouw plaats  (onderaan de mail een voorbeeld + uitleg hoe je nakijkt in je Sabam-account of je al dan niet vennoot bent).
Aanwezigheidsformulier: Vind je hier terug.
Volmachtformulier: Vind je hier terug.

 

Groeten van het GALM bestuur!
OPROEP: GALM lidmaatschap
Vernieuw je lidmaatschap van 2018.
Grote dank!

——————————————————–
Kandidatuur Tom Kestens RvB Sabam: 

 

“Beste Voorzitter(s) van de Raad van Bestuur SABAM,

Gewaardeerde collega’s,

 

Met dit schrijven stel ik me kandidaat voor een bestuurdersmandaat voor vier jaar in de hoedanigheid van auteur, behorend tot de Nederlandse taalrol.

 

Ik heb het geluk om al sinds de jaren negentig met muziek mijn brood te mogen verdienen. Als stichtend lid van Das Pop en frontman van Lalalover, als componist voor films en theater, als multi-instrumentalist in uiteenlopende projecten, als nieuwe stem in de Nederlandstalige pop. Ik ben me altijd bewust geweest van de noodzakelijke maar kwetsbare positie van kunstenaars in onze economie en samenleving. Ik kan het dan ook niet laten me te engageren. Als voorzitter en lid van GALM vzw (Genootschap Artiesten Lichte Muziek) verdedig ik de belangen van muzikanten in Europa, België en Vlaanderen. In die rol ben ik altijd een sterk verdediger van de spirit van het collectief beheer. Ik geloof dat het voor auteurs in alle disciplines van cruciaal belang zal worden om dat collectief beheer te versterken in de jaren die voor ons liggen.

 

Levensbelangrijke partner in moeilijke context

 

Op alle niveaus zijn er zovele grote uitdagingen voor auteurs/componisten. De dalende inkomsten uit verkoop, samen met een wereldwijde stijging van online streaming die de muzikant te weinig opbrengt. Non-disclosure agreements tussen grote labels en streamingproviders die eerder regel zijn dan uitzondering. Voeg daar nog eens de zogenaamde ‘value gap’ (het verschil tussen online winsten door bijv YouTube en de vergoeding van de content creator), een slabakkend kunstenaarsstatuut, een slechte perceptie van auteursrechtelijke vergoedingen en de dalende overheidsmiddelen voor kunst & cultuur aan toe… en het totaalplaatje oogt uitdagend, om het zacht uit te drukken. In die context kan Sabam een levensbelangrijke partner zijn en blijven voor iedereen die creëert in dit land. Dat moet dan ook de ambitie zijn. Niet meer of niet minder.

 

Performant, inspirerend en transparant

 

Dat zal alleen maar kunnen wanneer onze beheersvennootschap zichzelf op de kaart zet als een performant, inspirerend en vooral open huis. Als de vennootschap met andere woorden een efficiënte organisatiestructuur en -cultuur heeft, een voortrekkersrol opeist in het debat rond auteursrechten én de harten verovert van zijn klanten en leden. Dat laatste zal een cruciale uitdaging zijn. Want Sabam is niet meteen een ‘love brand’ vandaag, om het in marketing termen uit te drukken. 

 

Helder communiceren

 

Zovele artiesten hebben me de laatste jaren aangesproken over de nood aan een operatie imagoherstel voor Sabam. Daar heb ik dan ook altijd openlijk en intern voor gepleit. De reputatie van log, klantonvriendelijk bedrijf is gewoon nog niet uit de wereld, ondanks de stappen vooruit die de laatste jaren zijn gezet. Sabam ligt te vaak onder vuur door zijn klanten. Betalingsplichtigen zien te weinig de lusten en teveel de lasten van het gebruik van auteursrechterlijk werk. Ook in media ligt Sabam vaak onder vuur. Met slimme, empathische communicatie en campagnes kan dat tij keren. Sabam zal zich moeten presenteren als klant gedreven en zal helder moeten communiceren over zijn rol in het eco-systeem van de kunsten. Als we daarbij ook aan iedereen duidelijk maken dat de ong 40 000 leden van Sabam de Belgische economie voeden ipv leegzuigen… dan kunnen we verder. Want iedereen die houdt van muziek, literatuur, film, theater etc moet begrijpen dat de makers van al die inspirerende content wel degelijk aan het andere eind van de Sabam factuur zitten.

 

Een open huis

 

Het huis zal maar sterk zijn als het gedragen wordt door zijn vennoten en leden. Het wordt zaak om ook de nieuwe generatie artiesten in tijden van YouTube en Spotify te overtuigen van het belang van het collectief beheren van auteursrechten. Die generatie springt iets trager op de Sabam kar bij gebrek aan affiniteit met de organisatie. Sabam sneller in beeld brengen van zijn (toekomstige) leden is dus van cruciaal belang. Sabam moet daarom een organisatie zijn die de deuren opent en permanent de leden betrekt. Een open huis dat de input van leden en vennoten als cruciaal beschouwt. Waar debat en discussie met hen de echte basis vormen van de strategische keuzes van het huis. Als dat niet lukt, zal het model van het collectief beheer onder druk komen te staan. En dat moeten we koste wat het kost vermijden.

 

Maatschappelijke voortrekkersrol

 

Sabam zal de auteur-componist moeten blijven wijzen op het belang van (het collectief beheer van) zijn rechten. Iedereen heeft ondertussen begrepen dat je met die auteursrechten nog geld kan verdienen. Als eigenaar of publisher, of als derde partij. Vele nieuwe spelers, ook telecomproviders of zelfs de openbare omroep, willen tegenwoordig een deel van de auteursrechtelijke koek. Sabam moet meer dan ooit toezien op een eerlijke auteursrechtelijke vergoeding want dat blijft vandaag de hoeksteen van een gezond verdienmodel voor al wie creëert. Sabam kàn een voortrekkersrol spelen in het hoogdringende maatschappelijke auteursrechten debat maar zal dat moeten doen op een inspirerende manier, en vooral in nauwe samenwerking met zijn leden. – Tom Kestens” 

 

20180430SabamVolmacht_VOORBEELD

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven