Auteur Archief:admin_galm

Ombudsman bij SABAM

SABAM HEEFT NU EEN BEMIDDELAAR.   In haar continu streven naar een betere dienstverlening voor haar leden en klanten richt SABAM een bemiddelingsdienst op. Voortaan kunnen de leden en klanten van SABAM die een rechtmatig…

Posted in: Geplaatst inNIEUWS |

Short URL: http://galm.be/?p=245

Hans Helewaut gedelegeerd bestuurder bij SABAM

Tot onze grote vreugde kunnen wij jullie mededelen dat een gewaardeerd lid van onze Raad van Bestuur, Hans Helewaut, onlangs verkozen werd tot Gedelegeerd Bestuurder van SABAM. Dit heeft tot onmiddellijk gevolg dat de aanwezigheid…

Posted in: Geplaatst inNIEUWS |

Short URL: http://galm.be/?p=242

Belangrijke vergadering Sabam

Belangrijke vergadering Sabam ivm actie naar de internet access providers toe.

Posted in: Geplaatst inGeen categorie |

Short URL: http://galm.be/?p=234

Debat Sabam

Door de opkomst van het internet is Sabam teruggekatapulteerd naar de
middeleeuwen. Terwijl de laatste 50 jaar cultuur steeds meer en meer
in privéhanden terecht kwam (denk maar aan platenmaatschappijen,
Hollywood, Clear Channel, uitgeverijen, … ), strooide het internet
roet in het eten van deze grote cultuurbonzen. Downloaden van sites
als Piratebay en Kazaa werd modieuzer dan betalen. Maar wat met de
rechten en inkomsten van de artiest?

Posted in: Geplaatst inGeen categorie |

Short URL: http://galm.be/?p=1

P2P-filtering staat centraal in het debat

De Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM) heeft donderdag 14 april 2011 kennis genomen van het persbericht mbt tot de – voor de auteurs ongunstige – conclusie van de advocaat-generaal van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) in Luxemburg.

Posted in: Geplaatst inGeen categorie |

Short URL: http://galm.be/?p=201

Muzieksector reageert op voorstel gehoorschade

We leven in een geluidsrijke – zeg maar lawaaierige – samenleving. In heel wat segmenten van die samenleving worden op specifieke momenten zoveel decibels geproduceerd dat ze, bij diegenen die ze gedurende een langere periode ononderbroken ondergaan, tot gehoorschade kunnen leiden. Langzaamaan worden steeds meer mensen – en ook een overheid – zich van deze problematiek bewust.

Posted in: Geplaatst inGeen categorie |

Short URL: http://galm.be/?p=208

Geen zelfstandige agentschappen meer voor SABAM

De Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM) heeft zopas het netwerk van zelfstandige agentschappen opgedoekt. Deze waren sinds 1962 verantwoordelijk voor de inning van auteursrechten m.b.t de occasionele evenementen in heel het land.

Posted in: Geplaatst inGeen categorie |

Short URL: http://galm.be/?p=216

Wijziging btw-regeling voor schouwspelen, concerten en onderwijs

Wijziging btw-regeling voor schouwspelen, concerten en onderwijs (muziekoptredens, theatervoorstellingen, lichttechniek, montage, geven van workshops, toegang tot musea enzovoort) vanaf 1 januari 2011.

Posted in: Geplaatst inGeen categorie |

Short URL: http://galm.be/?p=220

GALM State of the Union 2009

In naam van GALM heet ik u allen van harte welkom. Mijn naam is Luc Gulinck, en als jurist gespecialiseerd in auteursrecht en aanverwante en bestuurslid van de VZW GALM, werd ik afgevaardigd om vandaag het programma te openen. Het leek ons zinvol dat te doen met een State of the Union, een beschrijving van de toestand van het auteursrechtelijke veld in ons land vandaag, vanuit het standpunt van de auteur-songwriter, wiens job volgens ons – da’s zoals u weet de insteek van deze avond – binnenkort misschien als knelpuntberoep zal moeten gekwalificeerd worden. Deze korte voordracht (u weze onmiddellijk gerustgesteld…) dient dan tevens als vertrekpunt voor het debat van straks tussen de hier aanwezige panelleden.

Posted in: Geplaatst inOPINIE |

Short URL: http://galm.be/?p=18

GALM Opiniebijdrage DM 3 Juli 2009

Vorige donderdag berichtte De Morgen over de presentatie van de auteursrechten-drukkingsgroep Younison. In dit artikel worden nogal wat zaken door elkaar gehaald, net als in de opiniebijdrage van Stijn Meuris in dezelfde krant. De rookgordijnen opgetrokken door Younison zijn namelijk niet van de minste.

Posted in: Geplaatst inOPINIE |

Short URL: http://galm.be/?p=21