GALM Opiniebijdrage DM 3 Juli 2009

03-jul-’09 GALM Persbericht 3 Juli 2009 – Younison (opiniebijdrage De Morgen)

GALM Persbericht 3 Juli 2009 – Opiniebijdrage De Morgen (Younison)

Wiens oesters men eet, wiens champagne men drinkt…

Vorige donderdag berichtte De Morgen over de presentatie van de auteursrechten-drukkingsgroep Younison. In dit artikel worden nogal wat zaken door elkaar gehaald, net als in de opiniebijdrage van Stijn Meuris in dezelfde krant. De rookgordijnen opgetrokken door Younison zijn namelijk niet van de minste.

Want wat wordt namelijk in het hele verhaal zedig verzwegen? Dat achter Younison de lobbygroep BSA zit: de Business Software Alliance, een internationale alliantie van software- en hardwarefabrikanten als Microsoft, Apple, Adobe, IBM, Dell, Intel, enz. Deze bedrijven bepalen de agenda van Younison. Concreet: België loopt sinds jaar en dag achter op het vlak van de thuiskopievergoeding, dat is de heffing op blanco dragers en kopieerapparaten ter compensatie van auteurs en uitvoerders voor kopieën in de huiselijke kring. Deze heffing werd in ons land tot nu toe enkel geïnd op blanco CD’s en CD-writers. Nieuwe opslagmedia als harde schijven, USB-sticks en MP3-spelers bleven buiten schot, niet in het minst ten gevolge van het lobbywerk van de BSA. Na lang soebatten door de artistieke gemeenschap en de beheersorganisaties die haar vertegenwoordigen, is er nu eindelijk zicht op een KB dat de thuiskopievergoeding zou uitbreiden tot die “hedendaagse” dragers/kopieertoestellen. Een evidentie, zo lijkt ons.
Niet zo voor de BSA. Die mikt in de eerste plaats op sabotage van het bewuste KB door Younison het collectieve rechtenbeheer en de thuiskopievergoeding in diskrediet te laten brengen. Hoe langer dit uitblijft, hoe meer geld de fabrikanten uitsparen.

De mantra “nee, we hebben niets tegen de beheersvennootschappen” klonk op de Younison-voorstelling in Antwerpen – met oesters en champagne à volonté om de boodschap doorgesmeerd te krijgen – alleszins bijna even verdacht als “nee, ik heb niets tegen zwarten, maar…”. Demagogie is nu eenmaal het wapen van de populist. Uit het artikel valt bovendien niet op te maken dat ter plekke door een aantal aanwezigen wel degelijk fundamentele kritiek werd geuit. En het is niet omdat bepaalde artiesten aanwezig waren, dat zij het initiatief daarom zomaar onderschrijven. Velen kwamen luisteren zonder meer. Zo ook bestuursleden van auteursbelangenvereniging GALM die zich na de charade van dinsdag meer dan ooit van het hele verhaal distantiëren. Onder hen ook Alex Callier die desondanks in het artikel wordt opgevoerd als “grote naam” die glans zou geven aan het nieuwe initiatief. Check en doublecheck? Het typeert voorzeker Younison: zogezegd zouden reeds 600 artiesten hun charter hebben ondertekend. Als je weet dat artiesten die een account hebben aangemaakt op de website ook als leden worden opgevoerd… Onder anderen Jan Hautekiet kan ervan meespreken. Er wordt verder ook geschermd met horden managers die Younison zouden steunen, terwijl in die kringen ook al legio vraagtekens worden gezet bij een en ander. Voor de geloofwaardigheid moet dan weer krampachtig worden verwezen naar niet aangetoonde banden met buitenlandse verenigingen van muzikanten. Pan-Europees? Dùh. Desinformatie aan de lopende band, dat wel.

Younison is naar onze mening niets anders dan big business onder een dekmantel die artiesten tracht te annexeren, ter realisatie van louter commerciële objectieven. Een zogenaamde belangenvereniging die opereert als bvba, het zou op zich al een teken aan de wand moeten zijn… Wie zich daar als auteur/uitvoerder mee associeert, schiet niet alleen in eigen voet maar ook in die van de hele muzikale goegemeente. Is het collectief beheer van vandaag perfect? Uiteraard niet, maar we zullen de performantie ervan niet opvoeren door ons te laten opfokken door gesponsorde nestbevuilers met een hidden agenda.

We mogen dan ook hopen dat Tom Barman en Stijn Meuris zich bij deze beweging aansluiten bij gebrek aan degelijke informatie. Het is echter hun plicht om beter te weten: de beheersorganisaties waar ze vennoot van zijn, harken voor hen een flink deel van hun inkomen bijeen en ze hebben alle mogelijkheden om zich via de geijkte cenakels van die organisaties te bevragen en invloed uit te oefenen. Enkele weken geleden hadden ze bijvoorbeeld op de jaarlijkse algemene vergadering van SABAM kunnen meestemmen over een aantal cruciale punten die mede door de volgehouden inspanningen van GALM op de agenda waren gezet: o.a. de democratisering van het stemrecht op de ledenvergadering en de afschaffing van de hoogst discutabele emeritaatspensioenen voor bestuurders van de vennootschap. De daarvoor in de boeken van SABAM gereserveerde miljoenen euro zullen aldus in de komende jaren terugvloeien naar de auteurs.
Geen dank, Tom en Stijn, maar misschien zijn jullie wel bereid dit weekend ergens op een weide te lande eens terdege te luisteren naar een andere klok. Graag dan.

De raad van bestuur van GALM (Genootschap Auteurs Lichte Muziek), waarin o.a. zetelen Kris Wauters, Luc Waegeman,, Alex Callier, Frederik Sioen, Paul Poelmans, Jan Hautekiet, An Pierlé, Koen Gisen, Frederik Tampere,Hans Helewaut,Luc Gulinck …

Volgende GALM event gepland op 29 September 2009 vanaf 19u. in Het Depot te Leuven. Met panelgesprekken omtrent o.a. de bedreiging van het auteursrecht, digitale inningen, enz… + special concerts. Meer info volgt.

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven