GALM-Stemadvies AV Sabam van 18 mei

Op de agenda van de (Gewone) Algemene Vergadering van SABAM staat dit jaar de stemming over een beperkt aantal wijzigingen van het Algemeen Reglement.
Verder eveneens aan de orde – naast de goedkeuring van het jaarverslag en de verlening van kwijting aan de bestuurders en de commissaris – zijn de jaarlijkse statutaire verkiezingen:
dit jaar dienen 4 bestuurders en 2 toegevoegde leden van het College voor Muziek te worden verkozen.

Wijzigingen Algemeen Reglement:

De voorgestelde wijzigingen van artikelen 6, 7, 21, 22, 25, 27, 31, 32, 34, 38 en 44 strekken ten eerste tot een finetuning van de aanvaardingsvoorwaarden voor vennoten (art. 6 en 7) en verder een aantal artikelen die tot een stroomlijning van een aantal formele regels in het kader van en met het oog op de aangifte van werken zullen leiden. Andere artikels hebben betrekking op de collectieve repartities, leenrecht, voorschotten en verdeelsleutels uitvoeringsrechten.

GALM ziet geen enkel bezwaar in deze wijzigingen en we adviseren dan ook om op alle voorstellen tot wijziging VOOR te stemmen.

Statutaire Verkiezingen:

Voor wat betreft de mandaten waarvoor slechts één kandidaat aantreedt, geven we geen stemadvies. We kunnen enkel betreuren dat zich voor die functies niet meer kandidaten aandienen, opdat op die manier misschien verschillende visies op het collectief beheer en de toekomst van SABAM tegen elkaar zouden kunnen worden afgewogen.

Voor wat betreft het mandaat van toegevoegd lid van het College muziek kiezen wij voor de ervaring, dus voor Petra Vonck van Studio 100 Music Publishing.

Posted in: NIEUWS

Short URL: http://galm.be/?p=318

Plaats een reactie

Uw e-mailadres zal nooit gepubliceerd of gedeeld worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

U kunt de volgende HTML tags en attributen gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*