Opinie Hilke Ros

GALM doorstart:

 

Het Genootschap Auteurs Lichte Muziek behartigt al een aantal jaren de belangen van auteurs in de categorie Lichte Muziek. De organisatie concentreerde zich in de eerste plaats op de belangen tegenover de beheersvennootschap Sabam en probeerde te wegen op de besluitvorming van de Algemene Vergadering van Sabam.

 

Het staat buiten kijf dat GALM hier de afgelopen jaren mooie resultaten kan voorleggen. Binnen de Raad van Bestuur bestaat echter de overtuiging dat de bedreigingen en opportuniteiten voor auteurs lichte muziek zich uitbreiden naar een breder maatschappelijk niveau. Een belangenbehartiger voor de auteurs lichte muziek moet zich niet alleen richten tot de beheersvennootschappen, maar ook tot  politiek (regionaal, federaal en Europees), media en publieke opinie.

 

We maken ons ook de bedenking dat deze bredere maatschappelijke discussie rond rechten en verdienmodellen in de muzieksector zich niet beperkt tot de auteurs/componisten. Auteurs/componisten en uitvoerende muzikanten staan voor een groot deel voor dezelfde maatschappelijke uitdagingen. Bovendien vermoeden we dat er veel overlap is tussen beide categorieën: veel auteurs zijn tegelijk ook uitvoerders. Daarom lijkt het ons ook zinvol om de doelstelling van GALM uit te breiden: de organisatie vertegenwoordigt niet alleen auteurs, maar ook uitvoerders. Het wordt als het ware een Genootschap Artiesten Lichte Muziek. Dit wil echter zeggen dat het werkveld groter wordt en dat er bijvoorbeeld ook gewogen zou moeten worden op de beheersvennootschappen voor naburige rechten, zoals Playright.

 

We zouden de verbreding van de scope van GALM kunnen weergeven in concentrische ringen. We willen in de toekomst geleidelijk toewerken van de binnenste naar de buitenste ring.

 

  • behartigen belangen van auteurs lichte muziek op de AV van Sabam
  • behartigen belangen van uitvoerende kunstenaars lichte muziek op de AV van Playright
  • behartigen belangen artiesten lichte muziek in bredere maatschappelijke zin: beheersvennootschappen, politiek (regionaal, federaal en Europees), media, publieke opinie

 

Om deze verbreding te realiseren, denken we dat we niet langer alleen kunnen rekenen op het engagement op vrijwillige basis van de leden van de Raad van Bestuur. Om een professionele werking te garanderen, willen we overgaan tot het aanwerven van een deeltijdse betaalde kracht.

De organisatie voelt ook de nood aan om meer artiesten lichte muziek te engageren tot lidmaatschap van GALM. Als we meer leden vertegenwoordigen, versterkt dat onze rol als gesprekspartner voor de beheersvennootschappen, de politiek en de overheid. De betaalde werkkracht kan een belangrijke rol spelen in het realiseren van deze doelstelling.

Hilke Ros

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven