Wijziging btw-regeling voor schouwspelen, concerten en onderwijs

Wijziging btw-regeling voor schouwspelen, concerten en onderwijs (muziekoptredens, theatervoorstellingen, lichttechniek, montage, geven van workshops, toegang tot musea enzovoort) vanaf 1 januari 2011.

Op 1 januari 2010 zijn de plaatsbepalingsregelings voor btw op diensten (de regel die bepaalt welk nationaal btw-stelsel van toepassing is bij een grensoverschrijdende dienst, voorbeeld: een Spaanse groep treedt op in België) gewijzigd.

De regeling in een notendop:

– B2B-situatie (dienst aan btw-plichtige): btw van het land van de ontvanger van de dienst

– B2C-situatie (dienst aan niet btw-plichtige): btw van het land van de verrichter van de dienst

Op deze algemene regel bestaan er veel afwijkingen. Eén van deze afwijkingen (zowel in een B2B, als B2C-situatie) is de plaatsbepalingsregel voor de diensten van uitvoerende artiesten voor schouwspelen en concerten én de diensten van organisatoren van dergelijke evenementen en het verstrekken van onderwijs. Deze vinden plaats in het land waar de dienst of het evenement materieel wordt verricht (artikel 21, § 3, 3° WBTW of artikel 53 BTW-Richtlijn). Die uitzondering heeft onder andere betrekking op volgende diensten:

  • toegang tot en het gebruik van inrichtingen voor cultuur;
  • overeenkomst waarbij de exploitant van een inrichting voor cultuur of vermaak het geheel van zijn inrichting ter beschikking stelt aan een andere persoon;
  • diensten van acteurs en muzikanten die optreden of hun medewerking verlenen bij de uitvoering van het schouwspel, het concert of de vermakelijkheid;
  • verstrekken van onderwijs;
  • toegang tot musea en tentoonstellingszalen;
  • opmerking: de regel van de plaatsbepaling geldt ook voor diensten die in samenhang met de bedoelde evenementen worden verricht (zoals diensten van grimeurs, toneelmachinisten, souffleurs of geluidstechnici).

Vanaf 1 januari 2011 blijft deze regel hetzelfde in een B2C-situatie, maar wijzigt deze uitzondering in een B2B-situatie! Vanaf dan zal voor de andere diensten dan de toegang tot culturele en artistieke evenementen met de samenhangende diensten de algemene regel gelden.

Voorbeeld 1:

Regeling vanaf 1 januari 2010 tot 1 januari 2011: een Belgische muzikant geeft een concert voor een Spaanse btw-plichtige organisator in Frankrijk. De dienst vindt plaats in Frankrijk. De Franse btw-wetgeving moet worden onderzocht om de specifieke btw-verplichtingen te kennen. De Belgische muzikant vermeldt op zijn factuur “vrijstelling van Belgische btw op basis van artikel 21 § 3, 3° WBTW of artikel 53 BTW-Richtlijn, Franse btw te voldoen door medecontractant”. Die btw zal voldaan worden door de Franse organisator van het muziekoptreden.

Vanaf 1 januari 2011: een Belgische muzikant geeft een concert voor een Spaanse organisator in Frankrijk. De dienst vindt plaats in Frankrijk, maar de afnemer is Spaans. De Spaanse btw-wetgeving moet worden onderzocht om de specifieke btw-verplichtingen te kennen. De Belgische muzikant vermeldt op zijn factuur “vrijstelling van Belgische btw op basis van artikel 21 § 2 WBTW of artikel 44 BTW-Richtlijn, Franse btw te voldoen door medecontractant”. Die btw zal voldaan worden door de Franse organisator van het muziekoptreden.

Voorbeeld 2:

Regeling vanaf 1 januari 2010 tot 1 januari 2011: een Belgische muzikant geeft een concert voor een Franse btw-plichtige organisator in Frankrijk. De dienst vindt plaats in Frankrijk. De Franse btw-wetgeving moet worden onderzocht om de specifieke btw-verplichtingen te kennen. De Belgische muzikant vermeldt op zijn factuur “vrijstelling van Belgische btw op basis van artikel 21 § 3, 3° WBTW of artikel 53 BTW-Richtlijn, Franse btw te voldoen door medecontractant”. Die btw zal voldaan worden door de Franse organisator van het muziekoptreden.

Vanaf 1 januari 2011: een Belgische muzikant geeft een concert in Frankrijk. De afnemer is een Franse btw-plichtige. De Franse btw-wetgeving moet worden onderzocht om de specifieke btw-verplichtingen te kennen. De Belgische muzikant vermeldt op zijn factuur “vrijstelling van Belgische btw op basis van artikel 21 § 2 WBTW of artikel 44 BTW-Richtlijn, Franse btw te voldoen door medecontractant”. Die btw zal voldaan worden door de Franse organisator van het muziekoptreden.

Dus in dit voorbeeld blijft de oplossing hetzelfde, maar op de factuur wordt verwezen naar andere btw-artikels.

Gerelateerde berichten

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven